Mediation

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen die
voor beide partijen aanvaardbaar is. De mediator, die onafhankelijk en onpartijdig is,
begeleidt dit proces. De mediator zal helpen duidelijk te krijgen waar het conflict echt
over gaat evenals wat de onderliggende belangen van partijen zijn. Ook wordt aan de
(vaak) verstoorde communicatie gewerkt.

Aan mediation zijn een aantal voorwaarden verbonden:
– beide partijen nemen op vrijwillige basis deel;
– beide partijen zijn bereid om aan een oplossing te werken
– beide partijen bewaren de geheimhouding van alles wat tijdens de mediation
besproken wordt.
Dit alles wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst, voorafgaand aan het mediationtraject .

Door mediation in te zetten, heeft u zelf de regie over de uitkomst.

Voordeel van mediation ten opzichte van een juridische procedure is dat een mediation
traject relatief snel is afgerond en de kosten beduidend lager zijn.

Ja, ik wil graag een vrijblijvend advies gesprek